Какво е торент?

Какво е торент?

Какво е торент? Торент мрежата представлява начин за обмен на файлове, базиран на т. нар. система P2P (peer to peer). Файловете са разпределени между потребителите и не стоят на централизиран файлов сървър. На сървъра стоят само тракери – показват кой