Какво е XSS

Какво е XSS

Какво е XSS? XSS е съкращение от Cross Site Scripting. Не се ползва CSS, защото CSS вече е запазено от Cascading Style Sheets. XSS е втората по разпространение в интернет атака след MySQL Injection. Застрашени са всички сайтове, които визуализират