Какво е хоакс (Hoax)?

Какво е хоакс? Hoax (на английски се произнася – хоукс) е измислица или измама, като това обикновено е имейл, Skype съобщение или пост в социалните мрежи, което предупреждава за несъществуващ вирус, като целта му е да създаде паника и по