GanMax – защита на сайт от хакери

Какво е FTP

Какво е FTP?

FTP означава File Transfer Protocol. Това е интернет базиран протокол, позволяващ трансфера на файлове по мрежата. При една FTP връзка имаме FTP сървър и FTP клиент. Например файловете на всеки сайт стоят на машина наречена уеб сървър. На тази машина обикновено се пуска и FTP сървър, което позволява с програма FTP клиент да сваляш, променяш и качваш обратно файловете на сайта и по този начин да го променяш. За да установиш FTP връзка е необходимо да имаш FTP достъп, който представлява име, парола и порт. Стандартният порт е 21, но е възможно от съображения за сигурност да бъде променен с друго число. Важно е да се отбележи, че при предаване на файлове през FTP връзка, целия трафик е некриптиран и макар и трудно е възможно да бъде прихванат от хакер.

Всеки, който скита из Интернет, се е сблъсквал с безбройните FTP сървъри в мрежата. За съжаление те твърде често остават недостъпни за една значителна част от потребителите, които продължават да живеят с представата, че Интернет е равнозначен само на популярния графичен интерфейс World Wide Web (WWW) и електронната поща (е-mail) и по този начин въобще не използват пълните възможности на мрежата.

Сред най-интересните и полезни неща, които съществуват в Интернет, е възможността на потребителите на теглят най-различни файлове от рода на демонстрационни версии на нови игри, patches и updates, нови драйвери за видеокарти, shareware и т.н. Повечето от тези файлове се намират на най-различни сървъри по целия свят и са достъпни със стандартните браузъри от рода на MS Internet Explorer и Firefox. Една значима част от сървърите обаче продължават да работят по стария, но продължаващ да се радва на огромна популярност, стандарт FTP (File Transfer Protocol – Протокол за трансфер на файлове). FTP е създаден още в началото на изграждането на Интернет и е много надежден начин за бързо и сигурно транспортиране на големи обеми информация през мрежата. За съжаление обаче той понякога силно затруднява браузърите и техните доста семплички вградени FTP програми. Поради тази причина потребителите на Интернет по целия свят продължават да ползват специализирани програми за достъп до FTP сървъри, които освен по-голяма съвместимост предлагат и най-различни други екстри. Сред програмите FTP клиенти, през последните години най-голяма популярност спечели CuteFTP на Алекс Кунадзе и FileZilla.

На адрес https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_FTP_client_software може да видиш сравнителни таблици на различни FTP програми.

Какво е SFTP?

SFTP е съкращение от SSH File Transfer Protocol и е протокол, предлагащ прехвърляне и манипулация на файлове през мрежова връзка. Обикновено се ползва с протокола SSH-2 предлагащ сигурен трансфер на потока данни. За разлика от FTP където всичи данни се предават по мрежата в чист вид и лесно могат да бъдат подслушани, то при SFTP целият трафик между вашия компютър и FTP сървъра е криптиран. За връзка по SFTP обикновено се ползва порт 22.

Какво е FTPS?

FTPS е съкращение от File Transfer Protocol Secure  (или още срещан като FTPES). FTPS е разширение на протокола за пренос на данни FTP (File Transfer Protocol) и включва криптографски протоколи като TLS  (Transport Layer Security) и SSL (Secure Sockets Layer).

 

Достъп до сайт по FTP

Ако имаш свой сайт, почти винаги достъпът до файловете които изграждат сайта (например с разширение .html или .php) се осъществява чрез FTP . В този случай компютърът на хостинг доставчика, който хоства сайта има и FTP сървър. За достъп до твоите папки на сървъра, твоя хостинг доставчик ти дава име и парола за FTP достъп. След това трябва да имаш инсталиран FTP клиент (например програмата CuteFTP). За да осъществиш FTP връзка е необходимо да въведеш име на FTP сървъра (обикновено съвпада с домейна на сайта), порт (обикновено 21), потребителско име и парола за FTP достъп. Обикновено след като се свържеш, екрана на клиента се разделя на две – в едната половина са файловете на твоя компютър, а в другата са файловете качени на сървъра. След което може да качваш (upload) файлове към сървъра или да сваляш (download) файлове на твоя компютър.

 

5/5 - (2 votes)
Брой прочитания на тази страница: 10271
Какво е FTP
Exit mobile version